תרגולי בסיס בגיאומטריה

תרגולי בסיס בגיאומטריה

משולשים

חישובי שטחים למשולש כללי, שווה שוקיים ושווה צלעות

חישובי שטחים למשולשים ישרי זוית

מציאה של קווים במשולש כללי, שווה שוקיים ושווה צלעות

חישובי זויות במשולש כללי, שווה שוקיים ושווה צלעות

מרובעים

ריבוע- חישובי היקף, שטח, אלכסון

מלבן – חישובי היקף, שטח, אלכסון

דלתון – חישובי היקף, שטח, אלכסון

מעוין – חישובי היקף, שטח, אלכסון

מקבילית- חישובי היקף, שטח, אלכסון

טרפז- חישובי היקף, שטח, אלכסון

מעגלים

חישובי זוויות מרכזיות והיקפיות

חישובי היקף וקשתות

חישובי שטח וגזרות

תלת מימד

קוביה – חישובי נפח, שטח פנים, שטח מעטפת ואלכסון

תיבה- חישובי נפח, שטח פנים, שטח מעטפת ואלכסון

פירמידה- חישובי נפח, שטח פנים, שטח מעטפת ואלכסון

גליל וחרוט- חישובי נפח, שטח פנים, שטח מעטפת ואלכסון

דמיון

הסקה מיחס קוי ליחס שטחים

הסקה מיחס שטחים ליחס קווי

מערכת צירים

חישובי אורכי קווים 

מצולעים

חישובי זווית, שטחים וצלעות במצולעים משוכללים

    שינוי גודל גופנים
    ניגודיות