תרגולי יסודות אלגבריים

תרגול יסודות אלגבריים

 

תרגולי היסודות האלגבריים אינם תרגילים פסיכומטריים. מדובר מתרגילים שאנו ממליצים לבצע בשלביו המוקדמים של הקורס, ע"מ לצבור אתה יכולת הנדרשת בטכניקה האלגברית. התרגילים מסודרים לפי סדר קושי עולה. התרגילים האחרונים קשים מאד בחלקם, אז בלי לחץ.

אם משהו לא ברור ולשאלות ספציפיות נוספות, תמיד אפשר לפנות אלינו במייל: psychometric.gurus@onexone.co.il

בהצלחה!

חלק א מספרים שלמים – פעולות חשבון, סוגריים, מספרים שליליים, לוח הכפל, חילוק ארוך ועוד

חלק ב שברים פשוטים – שברים מעורבים, פעולות חשבון על שברים, שברים עשרוניים ועוד

חלק ג ביטויים אלגבריים – הוצאת גורם משותף, כינוס איברים דומים ועוד

חלק ד חזקות – חוקי חזקות, פעולות חשבון על חזקות, הצגת מספרים כחזוקת של מספרים ראשוניים ועוד

חלק ה שורשים – פעולות חשבון על שורשים, שורש על שורש, המרת חזקה לשורש ועוד

חלק ו ציר המספרים – ערך מוחלט, השוואה בין שברים, הערכת סדרי גודל ועוד

חלק ז נוסחאות כפל מקוצר

חלק ח משוואות – נעלם בודד, שני נעלמים ושלושה נעלמים

    שינוי גודל גופנים
    ניגודיות